Сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення


Будь-яка стратегія розвитку освітнього процесу, оновлення освіти відбувається з однією єдиною метою — підвищення якості освіти. Однак «сучасність» сучасного уроку не в тому, щоб ганятися за супероригінальністю, прогресивністю, і не тільки у використанні на уроках інформаційно-комунікативних технологій. Сучасний урок — значить актуальний урок, тобто важливий, істотний для теперішнього часу і, звичайно ж, дієвий — такий, що відповідає інтересам дитини, її батьків, суспільства, світу в цілому. Сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення педагогічній літературі наших днів зустрічаються описи уроку як динамічної, процесуальної системи, що постійно вдосконалюється Але чому при досить серйозній і глибокій розробці педагогічною наукою проблем вдосконалення організації і методики уроку в практиці так багато сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення «сірих», неефективних уроків, які претендують на звання «сучасний урок»? Урок упевнено втрачає своє «обличчя». Традиційні форми занять уповільнюють дух творчих пошуків вчителя та учнів. Вчені вказують на ще більшу проблему: сучасний урок втрачає також і душу. Зінченко яскраво зазначає: «Освіта часто не тільки по своїй волі і логіці втрачала істотні властивості душі, орієнтувалася не на цілу душу, а на її частку, змінювала орієнтацію, часом втрачала душу зовсім, а то й продавала її дияволу. Я не беруся оцінювати, чи є душа в нашій освіті, багато її або мало. Педагог — наш сучасник — особистість допитлива. Сучасні досягнення наук йому надзвичайно цікаві. Можливості фізіології, нейрофізіології, психіки, генетики учня сьогодні увійшли до кола інтересів учителів-новаторів. З цієї причини «обличчя» уроку змінюється. На сучасній науковій базі педагог інтегрує найкращий світовий та вітчизняний психолого-педагогічний досвід. Урок, і це безперечно — показник: роботи вчителя та учнів. Якщо мова йде про зовнішні формальні ознаки цієї роботи, то тут жодних проблем немає: для будь-якого вчителя не буде складним продемонструвати всі зовнішні показники успішності своєї діяльності: і логіку, і чіткість, і організованість, і відповідність заняття плану, і наявність ІКТ. І все ж особливістю «обличчя» сучасних уроків є не тільки використання ІКТ, а й глибоке сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення творчим учителем природного, генетично обумовленого шляху пізнання людиною світу, нової інформації. «Обличчя» вчителя на уроці — доброзичливість, яскраво виражена цікавість до сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення, що відчувають учні, рухливість, індивідуальне звертання до кожного з питанням. «Уся поведінка вчителя вселяє в учнів абсолютний спокій та впевненість у його діях. Учитель підходить до кожного, висловлюючи інтерес і цікавість до роботи учнів, надихає кожного учня на самоосвіту, самовиховання, самовдосконалення, саморегуляцію. До того ж хороший педагог, хоча б у душі, трошки актор, художник, поет. На зміну стандартним урокам впевнено і наполегливо приходять новаторські — це найчастіше імпровізовані навчальні заняття, що містять нетрадиційні етапи, відображають спробу вийти за межі шаблону в побудові методичної структури заняття: урок пошуку істини, урок — щоденник душі, урок — емційне враження, урок естетичних переживань, урок-сповідь, урок-подяка, урок-одкровення, урок-оберег, урок мудрості, урок — подорож поза часом і простором, урок-стріла, урок — сходження до нового змісту тощо. Та поняття форми в першу чергу визначається тим, що вона оформляє, чому вона надає певний вид. Форма — це те, що висловлює зміст. «Причому не тільки структурний зміст уроку — організаційний момент, постановку мети, опитування, завдання і т. Тому мова повинна вестися про цілісність уроку як єдність його форми і змісту, або «обличчя» і «душі». Це дійсно гостра соціальна проблема сьогодні, коли перевантаження батьків, вчителів відводять їх увагу від душі дитини. Сучасний урок здатний великою мірою виправити сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення ситуацію шляхом зміни «душі» уроку: не матеріал, а душевна робота учня з матеріалом стає центром уроку. Зінченко«Як «виховувати душу» в освіті» Є. Відповідаючи на виклики часу, першорядну задачу сучасної освіти представники психологічної педагогіки бачать у вихованні душі. Сучасний урок обумовлений потребою комунікації кожного учня з творчим учителем. Кожний урок — це кропітка, наполеглива праця душі вчителя, без якого неможливе досягнення мети. Учитель глибше проникає в закони психіки дитини, шукає все нові можливості діалогу, коли «душа з душею говорить». Одна з головних складових поняття «сучасність» — адаптація теорії до реальних потреб учнів. Сучасний урок повинен «чути» ритми життя. Суттю гуманітарної освіти стає вивчення людини в її ставленні до світу і пізнанні самої себе: що таке світ, в якому я живу? Сучасний урок повинен бути пошуком істини, відкриттям істини і осмисленням істини у спільній діяльності дітей і вчителя. Пізнаючи або переживаючи щось, учні одночасно пізнають себе і цим самопізнанням самовизначаються, творять себе. Сучасний урок не може бути простою передачею знань від учителя до учня. Франк видав книгу «Живе знання», де головними ознаками живого знання назвав відкритість і недомовленість. Учитель — носій живого знання. Необхідно створювати умови, при яких абстрактні поняття ненасильно потрапляють у «вікно свідомості» дитини, втілюючись в рідному слові. Одна з таких умов — установка на роботу почуттів, творчої уяви, образно-асоціативного мислення дитини, психологічно обґрунтована чуйністю і підвищеною емоційністю підлітків; створення проблемних ситуацій, специфіка яких полягає в сполученні полюсних понять свої — чужі, патріотизм — націоналізм, толерантність — нетерпимість, милосердя — жорстокість, батьківщина — держава тощо. Сучасні уроки повинні бути сонячними, веселковими. Лицар Гуманної педагогіки, учитель з Горлівки Багато вчителів розуміє, що початковий сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення уроку — найменша, але найбільш важлива його частина, адже це не тільки перевірка готовності учнів до сприйняття інформації, це їх психологічне налаштування на досягнення певної мети. «Цей момент повинен пройти так, немовби саме тут, зараз відбувається все найголовніше! Емоційному налаштуванню учнів на позитивне сприйняття інформації сприяє відповідна підготовка «обличчя» класного приміщення: 1 гігієнічні вимоги температурний режим, освітлення, провітрювання, вологе прибирання, квіти, живі рослини ; 2 гармонізація класного простору, організація зони комфортного мислення, сприятливої для активної творчості на уроці музичний фон — мажорна класична струнна або клавішна музика Моцарта, Вівальді, Баха, Гайдна, Шопена; фіто-фон — природні запахи бергамот — знижує агресію; лимон, розмарин, сосна, евкаліпт — очищують повітря та активізують розумові здібності, покращують пам'ять; мандарин створює позитивний настрій; троянда, герань, ялівець, аніс, жасмин сприятливо впливають на нервову систему ; організація кольорових, образних акцентів ; 3 порядок у класі, на столі вчителя, на партах кожен зайвий предмет на сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення рівні забирає енергію ; На етапі зустрічі з учнями формується психо-емоційний мікроклімат в класі: створення групового позитивного настрою, робочої атмосфери доброзичливості. Відбувається творення «душі» уроку: налаштування на радість, позитивний хвильовий резонанс в системі «учитель — Світ — учень», що підвищує ефективність процесу передачі — прийому інформації. Домінуючі емоції, почуття, настрій уроку: радість, любов, налаштованість на творчий вибір, формування цілісного образу «Я», захопленість першовідкривача. Мотивація учнів: творчість, співтворчість, самовдосконалення, орієнтованість на високі духовні цінності, найвищі принципи людства. Потенційно важливим є і вибір визначення теми-імені уроку. Тема може бути виражена через метафору, проблемне питання, актуальну ситуацію, проблемний діалог; заголовок, сформульований як альтернативні питання; тема, в якій пропущено ключове -і слово -а ; у заголовку можна розставляти розділові знаки, висловлюючи тим самим власне ставлення до проблеми «Ми» — це не безліч стандартних «я»! », «Поетична галактика Ліни Костенко» тощо. На етапі закріплення навчальної інформації вчитель акцентує увагу учнів на новій якості їхньої свідомості творче осмислення. За урок учні набувають навичок: 1. Виконання вправ, завдань: формування і закріплення нових навичок мовленнєворозумової діяльності у зоні психологічного комфорту «Я можу! Виконання творчих завдань: набуття впевненості у собі, сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення особистих якостей, стимуляція проявів креативності «Я хочу! Сучасний урок орієнтований на виховання та підготовку цілісної особистості — людини духовної, моральної, інтелектуальної, сповненої високих творчих можливостей, здорової, гармонійної зі світом, природою, суспільством, самою собою. Учитель залучає учня до творчого світу знань через задоволення, гру, особистий досвід, підключаючи всі канали сприйняття: слух, смак, нюх, дотик, інтуїцію. Вони націлені на двопівкульне сприйняття інформації — логічне і образне. Педагог допомагає дітям побачити, почути, відчути. Девіз сучасного уроку: «Сприймай всіма органами чуттів: асоціюй, твори! » Уроки наповнюються красою, музикою, звуками природи: пташиним щебетом, шелестом листя, шумом вітру, чарівними звуками моря. А вони здатні пробудити високі думки і почуття. Прекрасне входить у світ дитини і стає частиною її. Людина, що рівною мірою володіє діяльністю обох півкуль головного мозку, сприймає інформацію творчо. Взаємодія лівої і правої півкулі призводить до того, що тіло, емоції і розум досягають гармонії. Принцип екологізації: інформація на уроці дається для всіх каналів сприйняття; вчитель дає «їжу» і для лівої, і для правої півкулі головного мозку. Принцип гармонізації: сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення у зоні комфортного мислення, ясність і естетика використаних образів, слів, почуттів. Принцип гуманізації: звернення насамперед до серця, душі дитини, до її культурних витоків, а вже потім до логіки і раціональних сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення. Принцип інструментальності: знання і вміння, які даються, можуть бути застосовні у всіх сферах життя людини: особистій, міжособистісній, творчій, соціальній, універсальній. Принцип випереджуючого розвитку: найсвіжіші відомості з науки, культури, цивілізації; використання фрагментів з майбутніх тем. Принцип потенційної інтелектуальної безпеки: інформація найнеобхідніша, сучасний урок вимоги проблеми шляхи удосконалення, не перевантажує мозок, мотивує на творення, чистоту і красу. Принцип інноваційності: найновіші досягнення науки і культури, нові методики і технології, що використовуються при вивченні навчального матеріалу. Першочергове завдання, що стоїть перед сучасною школою — це душа дитини, проблеми моральності і духовності. Мета сучасного уроку — формування цілісної особистості: фізично здорової, емоційно врівноваженої, соціально адаптованої, інформаційно адаптивної, з вольовою стійкістю та творчим світоглядом.

Смотрите также:Коментарии:

  • Під час зборів необхідно вимкнути мобільний або прибрати звук.